Villa Nova

Östanpåvägen 32

PB 62

68601 Jakobstad

kansli@villanova.fi

 0442358939