Vår erfarna personalgrupp på Villa Nova erbjuder de unga en trygg, välstrukturerad och stödjande vardag. 

Den unga uppmuntras att vara delaktig i sitt liv både i vardagen och frågor som rör nutid och framtid.

Delaktighet i vardagen för ungdomarna på enheten hör till Villa Novas arbetssätt genom att göra de unga delaktiga i vardagssysslor,

men även i utformningen av veckoprogrammet på enheten.

 

V.2
V.1

Vi jobbar aktivt med Positiv förstärkning i vardagen på Villa Nova genom att ge direkt respons på ett positivt och önskvärt beteende från ungdomarna.

 

Friluftsliv

Vi stödjer och uppmuntrar ungdomarna till en sund och aktiv fritid med egna hobbyn och intressen. Vi har även gruppaktiviteter på enheten som gemensamma resor ut i naturen med friluftsliv, vandring och skidresor både i närregionen samt uppe i fjällen. Socialpedagogisk hästverksamhet, multimedia såsom film- foto och musik hör också till vårt veckoprogram som ungdomarna är med och utformar tillsammans med personalen. 

Outdoor
Outdoor