Villa Nova Jakobstad Ab driver 2st barnskyddsenheter.

Villa NovaBarnsskyddsenhet

Villa Nova är en tvåspråkig barnskyddsenhet med 7 platser på natursköna Östanlidområdet i Jakobstad.

Villa Nova erbjuder dygnet-runt vård för barn och ungdomar mellan 6 och 17 år. Utöver detta erbjuder vi även en välstrukturerad eftervård till ungdomar i egna lägenheter.

Vår erfarna personalgrupp på Villa Nova erbjuder de unga en trygg, strukturerad och stödjande vardag. Villa Nova beaktar den ungas individuella behov.

På Villa Nova jobbar vi aktivt med att bygga på det positiva hos ungdomen i vardagen.

BESÖK VILLA NOVA

BergsgläntanBarnsskyddsenhet

I det natursköna bostadsområdet Bonäs, i Jakobstad finns barnskyddsenheten Bergsgläntan.

Vi erbjuder dygnet-runt vård och har plats för 7 ungdomar i åldern 10-18 år.

Bergsgläntan öppnade i februari 2021. En stor del av personalen har varit med sedan företaget startade och tillsammans med nyanställda har vi skapat en trygg och positiv gemenskap. Vi vill att våra unga ska få en trygg, meningsfull och strukturerad vardag. För oss är det viktigt att kunna ge en individuell vård med betoning på det positiva hos ungdomen.

BESÖK BERGGSGLÄNTAN