Bergsgläntan

Vi jobbar aktivt med Positiv förstärkning i vardagen!

Vem vi är och vad vi gör?

Vi är en barnskyddsenhet med fokus på individen

Vi stödjer och uppmuntrar ungdomarna till en sund och aktiv fritid med egna hobbyn och intressen. Vi har även gruppaktiviteter på enheten som gemensamma resor ut i naturen med friluftsliv, vandring och skidresor både i närregionen samt uppe i fjällen. I närregionen finns möjlighet till t.ex. socialpedagogisk hästverksamhet, kvällskurser och ett brett utbud inom konst och kultur.

Vår målsättning

Bygga på det positiva hosungdomen i vardagen

Hur vi gör det

Positiv förstärkning

Vi jobbar aktivt med Positiv förstärkning i vardagen på Bergsgläntan genom att ge direkt respons på ett positivt och önskvärt beteende från ungdomarna.

PERSONAL VID BERGSGLÄNTAN

Kontakta oss för mer information eller förfrågningar:

Saul Sundelin, enhetschef

+358 44 491 4408
kansli@bergsglantan.fi

Kontaktformulär Bergsgläntan    “Tiden på Bergsgläntan upplevdes för mig väldigt familjär och jag blev motiverad att jobba med mig själv och gå vidare i livet."

    ⸺ F.d ungdom vid Bergsgläntan