Familjearbete

Via den öppna vården erbjuder Villa Nova familjearbete.
Familjearbete planeras alltid i samråd med barnskyddsmyndigheten och familjen.

Familjearbetet: Sker huvudsakligen hemma hos familjen, näromgivningen eller på Villa Nova.

Familjearbetet riktar sig till familjer som:
– behöver stöd och handledning i vardagen

– stöd vid barnfostran
– hjälp och stöd vid krissituationer

Målsättning

Att stöda och stärka familjens egna resurser för att kunna hantera deras livssituation.
Tillsammans utarbeta sådana metoder eller verktyg som familjen behöver för att kunna hantera sina utmaningar och svårigheter.

Finnas till som trygga vuxna för familjen och skapa ett förtroendefullt samarbete.

Stödpersonsverksamhet

STÖDPERSONSVERKSAMHET

Sker oftast i näromgivningen eller hemma.
Träffarna planeras tillsammans med ungdomen utgående från behov och målsättnigar som tillsammans har blivit gjorda.

Stödpersonsverksamheten: erbjuds till ungdomar som behöver
– stöd i vardagen och de utmaningar som de möter
– en trygg vuxen i sitt liv som de kan anförtro sig till
– bli mera aktiv genom att skapa förutsättnignar för olika aktiviteter – stöd vid socialträning

Målet

Att stärka ungdomen i sin självbild och aktivt jobba med positiv förstärkan.

Att väcka eventuella intressen och bli mera trygg i sociala sammanhang. Att ha en vuxen att kunna prata och ty sig till.

Arbetssätt

Personalen som arbetar med familjen/ungdomen fokuserar på styrkor och att stöda de egna resurserna.
En av metoderna som kommer att avändas är Outcomes star. Personalen/teamet som arbetar inom öppenvården har utbildning inom hälso- och socialvården