Eftervård

För att tröskeln in i vuxenlivet inte ska bli för hög, erbjuder VN&BG individanpassad eftervård till den unga vuxna.

Den unga vuxna har rätt till eftervård från 18 år fyllda tills hen fyller 25år.

Eftervården stöder hen i att bygga upp en hållbar vardag med t.ex. rutiner, matlagning, ekonomisk rådgivning men också studier och arbete.

Eftervården hjälper hen att etablera kontakter till myndigheter som t.ex. arbets- och näringsbyrån och FPA.

Eftervården utvärderas regelbundet tillsammans med VN&BG:s eftervård,  den unga vuxna och hens socialhandledare

Åsa 044 236 5248